quinta-feira, 23 de agosto de 2007


Supoño que volvín sacar o peor de min
quizais só o "eu"
esa boneca fria e impredicible.
As normas non van con ela...nunca as quixo escoitar
Mentres as mareas non se movían volvín atrás no tempo,
fun cara á impunidade sentimental,
cara ao "aqui mando eu".. pensei ou mais ben non pensei.
Baixei ao sur do meu egoísmo e atopei o que buscaba...
non foi moi complicado.
Subiu o ego, a lívido, levantouse a pel...
Non son inocente de ningún delito.

Nenhum comentário: